Παρουσίαση Προγραμμάτων Κατάρτισης

Τα Προγράμματα Κατάρτισης, οι θεματικές ενότητες και οι ώρες εκπαίδευσης ανά ενότητα περιλαμβάνονται στους Πίνακες που ακολουθούν.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ENOTHTA

ΩΡΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΛΟΓΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

12

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

12

ΠΗΓΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

12

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

24

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

12

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

12

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

6

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2. ON LINE BRANDING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ENOTHTA

ΩΡΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

12

BRANDING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

16

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

10

H ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (DIGITAL ADVERTISING)

10

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (SOCIAL MEDIA MARKETING)

12

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

24

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

6

Footer Image